HOME

GEORGE RECLOS

FRANK PANIS

FRANCESCO ZEZZA

PATRICIA SPINELLI

ARTICLES

FISH INDEX

PROFESSIONALS

AQUARIUM CONSERVATION PROGRAMME (ACP)

PHOTO GALLERY

LINKS

BOOK REVIEW

AWARDS

MARINE TANK

DISCOVER MEDITERRANEAN

SIDE EFFECTS

HOBBYIST'S GALLERY

MACRO & NATURE PHOTOGRAPHY

DISASTERS WITH DAVE

MCH-DUTCH

MCH-DEUTSCH

ARTIKELN

MCH PO POLSKU

ARTYKUŁY

ΑΡΧΙΚΗ

ΑΡΘΡΑ

ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ

 

 

 

Αcquaintance  with Porte Doree Public Aquarium

a short tour by Antonis Roussos

    

 At southwestern Paris is located the Palais Porte Doree Public Aquarium: A magnificent building, which is used for hosting several exhibitions. In the basement a variety of aquatic exhibits are housed, mainly used for educational purposes. The visitor will find a collection of eighty (80) interesting tanks, which are probably not comparable with the ones found in other large European public aquaria, but on the other hand have many things to offer. This article is about a short of this Aquarium, which deserves a part of your time, if you visit Paris.

     When entering the hall, one sees the main display tank, which houses a group of the Colossoma pacu species. These animals are fully grown adults so you can see their final size. Some of them are far heavier than ten kilograms (10 kg) and are really impressive. As shown in the next photo, the fishes are housed in a relatively shallow tank, with two viewing windows each measuring a generous two and a half meters (2,5 m) and a water volume over forty five hundred liters (4.500 l).

Colossoma pacu - The largest individual in this enclosure measures about one meter (1 m) of length

     Then follows a series of smaller tanks with volumes between fifty (50) and over two thousand (2.000) liters. In these tanks they house cichlids from several localities. Dduring my visit there were no Malawi cichlids exhibited, but according to the Aquarium web page (see bottom of this article for the link), they had some of them in the past and they will add some more in the near future.

A quite interesting tank with “discus” with a water volume of about one thousand liters (1.000 l). Along with them a school of about one hundred and fifty Paracheirodon herbertaxelrodi (cardinal tetra) swim happily

 

A highlight, among the fresh water enclosures, is the tank with the Paratilapia polleni.

 

Another interesting display is the one housing the carnivores Serrasalmus nattereri, which will remain like this till August 31st. Their tank has a water volume of about two thousand liters (2.000 l) and hosts about twenty specimens.

 

Pterois volitans

     Considering the marine species exhibited in this public aquarium I would say that I would rate is as "acceptable". Except of Pterois volitans (see photos above), which are housed in an one thousand liters (1.000 l) tank, one may also see: Carcharhinus melanopterus, Arothron nigropunctatus, Chelmon rostratus and many other – mainly tropical – marine species.

     The ones interested in African fishes in general will see - among other species - Oreochromis mossambicus. The Aquarium also houses a variety of freshwater fishes as the Anoptichthys jordani. The size of this Public Aquarium is relatively small and, as a consequence, many of the species I have mentioned in this "tour" will not be exhibited in the future since, as I was informed, “changes” are a usual habit there. I was nastily surprised to notice the complete absence of any Mediterranean marine fishes (and tanks).

The “stars” of the show are three Nile river crocodiles of the Crocodylus niloticus species, which are housed in a large artificial pond, aquascaped as a tropical riverine environment (since these animals are endemic to the great Nile river). Along with them some koi carps are housed, which are not devoured from their large predatory tankmates, because the enormous aquatic reptiles are well fed.

     Visitors who have visited other large European public aquariums (like the Barcelona or the Genova ones - not to mention the ones existing in USA) will definitely not be impressed. During my visit there, I didn't see any rare animals exhibited here, nor any species of exceptional beauty. However, if you have the time to visit it, you will not regret it - especially if you a fish fanatic.

     The Aquarium is open all days (except Tuesday) from 10:00 in the morning till 17:15 in the afternoon and is located at 293 avenue Daumensi, Paris 12e.

     For those interested, more information is available at the Aquarium's webpage: www.aquarium-portedoree.org

Photos and text: Antonis Roussos /MCH

Γνωριμία με το Ενυδρείο του Porte Doree.

μια μικρή ξενάγηση από τον Αντώνη Ρούσσο

    

Στο νοτιοδυτικό Παρίσι βρίσκεται το Δημόσιο Ενυδρείο του Palais Porte Doree: Ένα μεγαλοπρεπές κτίριο το οποίο χρησιμοποιείται για πολλών ειδών εκθέσεις στεγάζει στο υπόγειό του μία ποικιλία υδρόβιων ειδών η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μία επίσκεψη στον συγκεκριμένο χώρο αποκαλύπτει μία σειρά από 80 ενδιαφέρουσες δεξαμενές, οι οποίες μπορεί να μην συγκρίνονται με αυτές που βρίσκονται στα μεγάλα ενυδρεία της Ευρώπης αλλά σίγουρα έχουν πολλά να προσφέρουν στον επισκέπτη. Το άρθρο αυτό έχει σαν στόχο μία πολύ σύντομη γνωριμία με το Ενυδρείο το οποίο σίγουρα αξίζει λίγο από τον χρόνο μας αν βρεθούμε στο Παρίσι.

     Μπαίνοντας στον χώρο αντικρίζουμε το κυρίως ενυδρείο παρουσίας το οποίο περιέχει μία ομάδα από Colossoma pacu σε τελικό μέγεθος. Μερικά από αυτά ξεπερνούν κατά πολύ τα δέκα κιλά (10 kg). Όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία βρίσκονται σε μία σχετικά ρηχή δεξαμενή, η οποία έχει μήκος στην κάθε πλευρά της περίπου δυόμισι μέτρα (2,5 m) και όγκο νερού που ξεπερνά τα τεσσεράμισι χιλιάδες (4.500) λίτρα.

Φωτογραφία 1 : Colossoma pacu - Το μεγαλύτερο άτομο στο ενυδρείο έχει μήκος περίπου ένα μέτρο (1m)

     Στη συνέχεια ακολουθεί ένα σύνολο από μικρότερα ενυδρεία χωρητικότητας από πενήντα (50) μέχρι πάνω από δύο χιλιάδες (+ 2.000) λίτρα. Εκεί μπορεί να  δει κανείς κιχλίδες από πολλές περιοχές του πλανήτη (κατά την επίσκεψή μου δεν υπήρχαν κιχλίδες της λίμνης Malawi αλλά σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ενυδρείου υπήρξαν και θα υπάρξουν σύντομα).

Φωτογραφία 3 : Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενυδρείο με τους «δίσκους», χωρητικότητας περίπου 1.000 λίτρων. Δίπλα σε αυτούς κολυμπούν περίπου 150 Paracheirodon herbertaxelrodi (cardinal tetra)

 Φωτογραφία 4 : Στα είδη του γλυκού νερού σίγουρα ενδιαφέρον παρουσιάζει το 1.000 λίτρων ενυδρείο των Paratilapia polleni.

Φωτογραφία 5 : Εντυπωσιακά είναι και τα σαρκοβόρα πιράνας του είδους Serrasalmus nattereri τα οποία θα βρίσκονται στο ενυδρείο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2004. Το ενυδρείο που τα φιλοξενεί είναι περίπου 2.000 λίτρα και έχει γύρω στα 20 άτομα μέσα.

 Φωτογραφίες 6 και 7 : Pterois volitans

     Στα θαλασσινά είδη το Ενυδρείο απλά ικανοποιεί. Πέρα από τα Pterois volitans (βλ. φωτο) τα οποία φιλοξενούνται σε ένα ενυδρείο χιλίων (1.000) περίπου λίτρων μπορεί να δει κανείς και τα παρακάτω: Carcharhinus melanopterus, Arothron nigropunctatus, Chelmon rostratus καθώς και πολλά ακόμα, τροπικά κυρίως, είδη.

     Όποιος αναζητήσει «αφρικάνικα» εκθέματα θα βρει αρκετά και ανάμεσα σε αυτά το είδος Oreochromis mossambicus. Άλλα είδη γλυκού νερού που υπάρχουν στο ενυδρείο είναι επίσης τα: Anoptichthys jordani. Το μέγεθος του Δημόσιου αυτού ενυδρείου είναι σχετικά μικρό με αποτέλεσμα πολλά από τα είδη που αναφέρουμε να μην είναι διαθέσιμα σε μία μελλοντική επίσκεψη μιας και, όπως πληροφορήθηκα από ανθρώπους εκεί, οι «αλλαγές» είναι συχνές. Αυτό που λάμπει πάντως με την απουσία του είναι ένα ενυδρείο με Μεσογειακά θαλασσινά είδη.

Οι «σταρ» του Ενυδρείου είναι τρεις κροκόδειλοι Crocodylus niloticus, οι οποίοι ζουν σε μία μεγάλη τεχνητή λίμνη-αναπαράσταση τροπικού ποταμού (μιας και είναι είδη ενδημικά στον ποταμό Νείλο). Μαζί με αυτούς κολυμπούν μερικά Kόι τα οποία δεν καταβροχθίζονται, αφού οι μεγάλοι σαρκοβόροι συγκάτοικοί τους είναι καλά ταϊσμένοι.

     Ο έμπειρος επισκέπτης δεν πρόκειται να εντυπωσιαστεί μιας και δεν υπάρχει κάποιο είδος εξαιρετικής σπανιότητας ή ομορφιάς αλλά σίγουρα θα βρει ένα πολύ ικανοποιητικό θέαμα για το οποίο δεν θα μετανιώσει.

     Το Ενυδρείο είναι ανοικτό όλες τις μέρες τις μέρες εκτός Τρίτης από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 17:15 το απόγευμα και βρίσκεται στην 293 avenue Daumensi, Paris 12e

     Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα : www.aquarium-portedoree.org

Κείμενα και φωτογραφίες MCH/Αντώνης Ρούσσος 

Back ] Up ] Next ]

Site Search 

       

Malawi Cichlid Homepage © 1999-2006. All rights reserved.